Уреди за откриване на течове

На практика за откриване на течове най-често се използват акустични или корелационни уреди за откриване на теч, както и термографията.
При уредите, работещи на базата на акустичния метод, мястото на теча се определя чрез шума от самия теч, то тук става ясно, че трябва да няма смущаващи и паразитни шумове. Така метода засича с помощта на усилвател на шум или чрез електронен детектор.

Най елементарният за използване уред, работещ на този принцип, е земният микрофон. Този уред е микрофон, които се поставя на земята, като целта е да се увеличи шумът, който се получава при излизането на водата от пробита тръба под налягане. Отчитането на най-силно изразен шум показва мястото, където е най-вероятно да има теч. Предполагам, че всички прочетохте думата ” най-вероятно”.

За да се избегнат паразитните шумаве се използват така наречените цифрови земни микрофони. Те засичат действителния шум от теча, без околни смущения. Така се игнорират страничните шумве, които не са свързани с теча. В допълнение, за да се измери точната цифрова стойност в реално време, нивото на шума се представя графично. Оператора го чува чрез слушалки. При спазване на протокола и записване на шумовите нива за няколко локации мястото на теча може да бъде определено с голяма прецизност.

уреди за откриване на теч

Уреди за откриване на течове - други видове

Други използвани уреди за откриване на течове са акустичните логери. Те измерват интензитета на шума през определен период от време. През този период те търсят най-ниското ниво на шума или възможни смущаващи шумове. Много ниски нива (измерени стойности около 0) не посочват теч.

При наличието на теч шумът е постоянен и в идеалния случай е единственият измерен шум. Логерите обикновено се поставят върху повърхностни съоръжения като пожарни хидранти или кранове. Те се монтират за определен период от време, който обхваща самото измерване.

Корелационните уреди са малко по-сложни устройства и намират приложение за теч във уличната водопроводна мрежа. При голям опит могат дабъдат и зползвани и при теч от канализационната система. При този метод откриването на местоположението на теча не се влияе от дълбочината, на която е положен водопроводът, както и от уличните шумове. Също така фактори като дълбочина на тръбата, повърхност, тип почва, различните метеорологични условия не могат да повлияят на корелативното откриване на течове.

Принципно, корелацията е откриване на течове на базата на изчислителен процес по подземни тръбопроводи под напрежение. Шумът, причинен от теч, се разпростира по дължината на водопровода и в двете посоки. Чрез изчисления се определя разстоянието от две точки на водопровода, където са монтирани датчиците до мястото на теча. Въпрос на изчисления, опит и практика.

Обикновено корелаторите се използват като допълнителен метод, в случай че аварията не може да се открие с други методи. Добре е да се има предвид, че получаването на верни данни много зависи от коректното въвеждане на входните данни за водопровода, което изисква висок професионализъм. Това е най-скъпият и точен метод за откриване на скрити течове под земя.

Термографско обследване на скрит теч

За откриване на теча се използват високочувствителни сензори, които улавят получения шум. След като се регистрира шум от теч, вграденият усилвател в радиопредавателя автоматично измерва нивото на шума и го подготвя за радиотрансмисия. Така се контролира интензитета на входящия сигнал.

Получените сигнали се анализират от корелатор и се изчисляват според избрания интензитет. За по-точно определяне на мястото на теча е необходимо да се вземат предвид материалът, диаметърът и дължината на измервания участък от тръбопровода. Това е свързано с наличие на базаинформация или директно план и чертеж. С използването на корелатор течът може да бъде локализиран до сантиметри, дори при големи дълбочини и малки дебити на аварията.

Радиосигналите се предават на разстояние повече от 2000 м. При оптимални условия се достига корелация дори на няколко километра. Трябва да се има предвид, че актуалната стойност на предаване зависи от географските условия и инфраструктурата на населени места.

За откриване на течове е възможно и използването на геофизични технологии като например използването на георадарни системи. Използван метод на работа при тях е осветяването за секунда на определена площ с определен брой импулси (насочени вълни), при което отразените вълни от земните слоеве се приемат и посредством специализирана програма се изобразяват във вид на радарграми.

Откриване на теч в Бургас и страната

Не на последно място и с голямо стопанско значение е термографският анализ на скрит теч. Известен е още като откриване на течове с термокамера, термограх.фия на скрити течове и дрги. Метода датира от 1800 година и намира все по-широко и универсално приложение, като използва една от най-скъпите и съвременни технологии. Естествено като всеки друг метод има предимства и недостатъци. Основава се на термичното излъчване навсеки обект. Такова излъчване има всеки един обект с температра над минус 273 градса по Целзий. Излъчването са проектира от термографска матрица на екран на реда, а също може да се записва и наблюдава на по-голям екран. Метода е точен. Еднствената спънка е по отношение на прегради на термовълните, т.е. изолационни плоскости, както и въздуушни. кухини.

Друг използван метод е електромагнитният. При него средата се възприема спрямо проводимостта на заснеманата област. Сканирането посредством този метод е по-лесно и бързо от георадарния метод.

За течове по водопроводната мрежа може да се съди и по други показатели като: прекъсване на водоподаването, ниско налягане, температура на водата, наличие на хлор, рН и електропроводимост и редца други сложни техники.

Ние от гаматерм ООД предлагаме откриване и отсраняване навсякакъв вид скрити течове за Бургас и околните райони.