Термография

Термография и приложение  Термография e метод за изпитване на обекти посредством визуализация на инфрачервените лъчи излъчвани от самият обект. Термографията позволява изпитване и анализ на обекти в пълно отсъствие...
Уреди за откриване на течове На практика за откриване на течове най-често се използват акустични или корелационни уреди за откриване на теч, както и термографията. При уредите, работещи на...