Теч от балкона - намиране

 Теч от балкона не е изключение. Балкона е открита площадка, която е пряко изложена на атмосферните влияния. При остаряване на покритията на балкона се поврежда и хиидроизолацията му, което води до теч от балкона. Теча се проявява в прилежащите помещения на същият етаж и най-вече на долният етаж, особено при строителства на сгради с фуги, каквото е панелното стройтелство и новото строителство с облечени фасади.

 Същото се получава и при некачествено полагане на изолацията и покритията в новите сгради. Теча може да се прояви в стаите на нивото на балкона, както и в помещението под самият балкон. Повечето балкони имат елементарно отводняване с чучур от външната страна, а други с отводнителна тръба ( водосточна тръба). Когато се повреди или е изградена некачествено хидроизолацията и покритието на балкона се получава навлизане на вода в строителният материал ( замазка, плоча и други).

 

Oткриване на скрит теч в Бургас

Теч на балкона

Влагата се натрупва и с течение на времето прониква във вътрешността на сградата. Проблема е решим и за целта трябва да се открие мястото на пробива, да се локализира причината и да се поправи пробива. За откриване на теч от балкон се използват няколко различни уреди за откриване на течове. Най-широко приложение относно теч от балкон намира приложение термокамерата. С помощта на термографията се показва точното място на проблема. С термокамера се открива и теч от тераса.

теч от балкона

При различните видове сгради е различна и конструкцията на сградата, като това влияе пряко и на теча, получаването на теча, откриването му и неговото отстраняване.

Предлагаме откриване на течове с камера. Цени за откриване на течове.

Теч от балкона. Откриване на теч, термокамера зя намиране на скрити течове. Търсене на теч от тераса, откриване на течове с камера, без къртене. Опитен термограф за термография на теч от тераси, покриви, диагностика на теч под земя и други видове скрити ВиК течове.