Цени за откриване кражба на ток

Отново получихте висока сметка за потребление на електроенергия? Най-вероятно вече сте се замислили над това, че е възможно да става дума за кражба на ток. Съмнявате се, че съседите Ви са прекарали незаконно кабел към Вашата персонална електроинсталация? Питате се дали е налице кражба на ток и има ли фирма за откриване кражба на ток?

 Напълно е възможно някой от Вашите съседи да се е свързал към Вашия проводник, но не изключвайте варианта и за дефектирал електромер или възникнал проблем с някой уред , който работи на ток у дома. Възможно е причината за високата сметка за електроенергия да се дължи и на частично или напълно повредена електроинсталация в апартамента Ви.

 Не се чудете повече! Фирма Гаматерм ООД работи с  квалифицирани електротехници, които имат дълги години стаж в откриването и доказването на кражба на ток. Освен с необходимите знания и умения за откриване на кражба на електроенергия, те разполагат и с професионална техника за установяване на точното място на кражбата. Най-често, кражбата на ток става чрез:

 • Свързване през стълбищните  разпределителни кутии на крадците на ток към кабелите на Вашата ел. инсталация  (преди входа на апартамента);
 • Манипулации, извършвани директно в електротаблото – най-често се установява незаконно свързване на проводници и мостове;
 • Инсталиране на т.нар. „екраниран кабел“ в предварително подготвена за целта метална тръба (най-често наподобяваща водопроводните тръби на сградата и се полага по време на строителството в близост до ВиК инсталацията);
 • Свързване на проводник към магистртелния кабел, който е вкопан в земята извън сграда, където се извършва кражбата на ток;
 • Кражба от съседни апартаменти през тухлена стена с прекачване на проводник към локална електрическа инсталация;

 

Oткриване на теч в Бургас

Откриване на кражба на ток

Нашите специалисти по откриване и доказване на кражби на електроенергия използват различни техники, с които бързо се установяват местата, където се извършва кражбата на ток.

 Най-ефикасния метод, с който работят нашите професионални електротехници е като монтират контролни електромери. Чрез тях установяваме дали има скрита кражба на ток, т.е. такава, каквато не може да бъде открита без допълнително засичане на точното потребление (най-често  „екранирания кабел“ се хваща чрез контролни електромери) , но също така става ясно и дали електромерът, който дружеството е предоставило за ползване отчита коректно (т.е.  дали не е дало дефект).

 Съществува и още една основна причина за получаване на висока сметка – неизправност по електроинсталацията в дома Ви или възникнал проблем с някой от електроуредите. Едновременно с поставянето на контролни електромери, можем да извършим и проверка на електроуредите и електроинсталацията във Вашето жилище. Извършваме основна проверка за наличие на:

 • Поява на нагар по металните части на проводниците, през който протича ел. ток с нарастваща консумация.
 • Оголена метална част на кабел, вследствие на повредена стара изолация. Когато се наруши изолацията на проводника, става възможно протичането на ток в стената, което води до увеличаване на общата консумация на ел. енергия.
 • Повреден електроуред – нашите електротехници могат да извършат преглед на електроуред, който на пръв поглед работи без проблем.

Ако нашите електротехници установят, че има кражба на ток, ние имаме готовност да Ви издадем необходимия констативен протокол, с който можете да подадете жалба и да бъдат задействани всички законови процедури срещу  крадеца на ток.

Цени за откриване кражба на ток в София, Бургас и страната

 • Посещение на адрес на територията на град София – Цена 30 лв.
 • Цена на консултация 48,00 лв
 • Посещение на адрес извън територията на град София, като се включват км в двете посоки – Цена  0,69 лв. / км.
 • Издаване на констативен протокол с изходящ номер  за откриване на кражба на ток – Цена 90 – 140 лв.
 • Издаване на констативен протокол с изходящ номер за показания на електромер – Цена 90 – 140 лв.
 • Нотариална заверка на копие от констативен протокол – Цена 0,00 лв.
 • Откриване и доказване на типична кражба на ток  (в зависимост от типа и вида на електроинсталацията) – Цена от 190 лв.
 • Монтаж на контролен електромер – Цена от  135 лв.
 • Демонтаж на контролен електромер – Цена 120 – 150 лв.
 • Наем на контролен електромер – Цена БЕЗПЛАТНО
 • Депозит за контролен електромер /при ползване/ –  Цена 140 – 170 лв.
 • Засичане на показанията на електромер –  Цена  от 40 лв.
 • Поставяне на пломба на електромер – Цена 0,00 лв.
 • Обследване на жилищна електроинсталация с термовизионна камера и друга професионална апаратура – Цена  160 лв. –1 80 лв. /време за обследване – 1-2 часа/
 • Отчитане консумацията на ток от електроуред /в зависимост от уреда и времето необходимо за измерването/– от 9.50 лв. до 25 лв.
 • Заснемане и издаване на снимки –  Цена 9,50лв./бр

Всички цени са без ДДС.

 За повече информация отностно предлаганата услуга позвънете на нашите фирмени телефони.

откриване кражба на ток

Услуги при откриване кражба на ток

 Услугата поставяне на един или два контролни електромера включва посещение, монтаж, демонтаж, поставяне на пломби и засичане на показанията на електромерите преди и след периода на отчитане.

 Услугата издаване на констативен протокол включва посещение на поне двама служители на фирмата (независими свидетели), засичане на показанията на електромерите, заснемане на показанията на електромерите, получаване на оригинала на констативния протокол с изходящ номер в офиса на фирмата и запис на заснетия материал на електронен носител (или по e-mail).

 Констативният протокол може да бъде изготвен на място в офиса на фирмата или да Ви бъде изпратен по куриер за Ваша сметка. Срокът за получаване на протокола е от 7 до 10 работни дни.