Теч от открита тераса - отстраняване на теч

Теч от открита тераса се проявява винаги като теч от таван при съседите под терасата. Откритите тераси са предизвикателство за строителите. Всяка открита тераса е слаба част в сградата, още повече при некачествено изпълнение. При такава комбинация, рано или късно се стига до теч от открита тераса. Откритата тераса е отделен хидроизолационен елемент от сградата.

 Самата открита тераса служи за покрив на долен етаж, под терасата. Терасата трябва да е с добра топлоизолация и хиидроизолация, както и добро отводняване на дъждовните води. За да направите такъв тип открита тераса, трябва да се вложат много средства за качествени материали и качествени изпълнители, нещо което в днешни времена не се прави.

 При течове от тераси и плоски покриви има и една друга особеност, която е в основата на почти всички подобни течове. Основен проблем, причиняващ течове е самата конструкция. В доста от случайте, терасата е по висока от прилежащото помещение или  е на ниво с пода на стаята, което от своя страна не позволява качествено изграждане на хидроизолацията на терасата. От тези конструктивни особености и неправилни решения се получават и самите течове.

теч от открита тераса

Кога се получава теч от тераса?

  • -при некачествено полагане на хидроизолацията
  • -при некачествено полагане на покритието на терасата ( плочки или друго покритие)
  • -при повредена и нарушено покритие на терасата
  • -при неправилно отводняване на терасата
  • -при пробив в тръбите на каналите за отводняване
  • -при химически или механични увреждания на покритието и изолацията

 При наличие на описаните проблеми, по време на дъжд, снеготопене или слана, влагата се абсорбира под покритието на терасата. Влагата прониква и не може да излезе в обратна посока. Проникналата влага, всъщност е вода, която се разширява и свива под въздействието на околната температура. Свиването и разширяването и води до отлепяне на цялото покритие и нарушаване на изолацията.

 Веднъж нарушено покритието и изолацията, е въпрос на време кога ще протече. Теч от открита тераса може да се наблюдава и в прилежащите помещения на същият етаж на терасата. Не е задължително теча да е ориентиран само и единствено под терасата. Обикновено теча от открита тераса е масивен и се наблюдава по стените на съседните на терасата помещения на същият етаж и по таваните на помещенията под терасата.

Откриване на теч от тераса

Всяка открита тераса, рано или късно ще създаде предпоставка и ще образува теч на съседите под терасата, но това вече не е фатално. Ние предлагаме много точно откриване на теч от открита тераса, като извършваме и ремонт и отстраняване на теча от терасата.

Разполагаме с термографски камери, термографи, датчици и други уреди за откриване на течове, както и сертификат и разрешение за съответната дейност с № 444 на ЦСБРК към БАН.

Цени за откриване на теч от тераса.

 Откриване на теч от тераса, откриване на теч с камера без къртене. Диагностика и откриване на скрити течове с ктермографска камера FLIR от сертифициран и опитен термограф ниво lI. Ремонт и отстраняване на причините за теча 0895012345.