Теч от необитаем апартамент

При теч от необитаем апартамент, а такъв се случва и то нерядко се налага да се осигури достъп. Без достъп до апартамента е невъзможно откриването и отстраняването на проблема, които причинява теча. Естествено осигуряването на такъв достъп е много трудна задача. Теч от съсед е проблем до толкова, че осигряването на достъпа е проблем, почти винаги. Много често хората не искат да помогнат, понеже считат, че проблема не е в тях. Такива са случаите, в които  не е засегнат общ имот или личен.

теч от необитаем апартамент
Oткриване на скрит теч

Теч от съседен апартамент - установяване

Подобен вид теч може да е от общите части в апартамента (ВиК щрангове и тръби) или от хоризонталните разводки. Не е изключено да тече и гарнитура на самият водомер.

Така или иначе при теч от съседен апартамент не е задължително да се използва баня, пералня или тоалетна. Водата си намира място и стига до долният апартамент. Естествено проблем е намирането на собственика или друго лице, които може да осигури достъп до имота.

 Теч от необитаем апартамент може да се получи и поради замръзване на тръбите. При неотопляеми площи и по-ниски температури за продължителен период от време се стига до замръзване на канали, водопровод, нейзползвано парно и дори водостоци.

Откриване на теч от апартамента на съседа

Начините за осигуряване на достъп не са много. Първият начин е през домоуправителя на ЕС или през общината с молба до кмета. Ако до тук не успеете се налага съдебно решение за спешен ремонт, като се спазват законовите нормативни бази.

 При спешна нужда от отваряне на апартамента до вас или над вас може да се обърнете към пожарна или към гражданска защита. Под спешна нужда се разбира наводнение или друга наложителна и уважителна причина. Ние не ви съветваме да разбивате сами вратата или да влизате без знанието и разрешението на съответните институции дори и при наводнение.  Теч от необитаем апартамент се открива и отстранява само с осигурен достъп до имота. Откриване на течове с камера без къртене за София и страната.