Теч от балкона - теч от открита тераса

 Теч от балкона не е изключение. Балкона е открита площадка, която е пряко изложена на атмосферните влияния. При остаряване на покритията на балкона се поврежда и хиидроизолацията му, което води до теч от балкона. Теча се проявява в прилежащите помещения на същият етаж и най-вече на долният етаж, особено при строителства на сгради с фуги, каквото е панелното стройтелство и новото строителство с облечени фасади.

 Същото се получава и при некачествено полагане на изолацията и покритията в новите сгради. Теча може да се прояви в стаите на нивото на балкона, както и в помещението под самият балкон. Повечето балкони имат елементарно отводняване с чучур от външната страна, а други с отводнителна тръба (водосточна тръба). Когато се повреди или е изградена некачествено хидроизолацията и покритието на балкона се получава навлизане на вода в строителният материал (замазка, плоча и други).

 

Oткриване на скрит теч в Бургас

Теч на балкона

Влагата се натрупва и с течение на времето прониква във вътрешността на сградата. Проблема е решим и за целта трябва да се открие мястото на пробива, да се локализира причината и да се поправи пробива. За откриване на теч от балкон се използват няколко различни уреди за откриване на течове. Най-широко приложение относно теч от балкон намира приложение термокамерата. С помощта на термографията се показва точното място на проблема. С термокамера се открива и теч от тераса.

теч от балкона

При различните видове сгради е различна и конструкцията на сградата, като това влияе пряко и на теча, получаването на теча, откриването му и неговото отстраняване.

Ако се питате как да спра теча на терасата, предлагаме откриване на течове с камера, спиране на теч през фуги, спиране на теч от тавана или теч от терасата на съседа. Цени за откриване на течове.

Теч от балкона. Откриване на теч, термокамера за намиране на скрити течове. Търсене на теч от тераса, откриване на течове с камера, без къртене. Опитен термограф за термография на теч от тераси, покриви, диагностика на теч под земя и други видове скрити ВиК течове.